Regulamin pobytu

  1. Rezerwacji można dokonać poprzez e-mail, lub telefonicznie.
  2. Aby potwierdzić rezerwację należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% kwoty należnej za całość pobytu w wyznaczonym przez Tater Chatę terminie. Po wpłaceniu zaliczki rezerwacyjnej otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
  3. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Na 14 dni przed przyjazdem, istnieje jedynie możliwość zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że dany apartament będzie wolny w wybranym przez Państwa nowym terminie.
  4. Pozostałą kwotę za pobyt można uregulować przed przyjazdem poprzez wpłatę na konto bankowe, lub gotówką w dniu przyjazdu na miejsce.
  5. Klient jest zobowiązany do okazania osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy dowodu osobistego, lub paszportu w celu dokonania niezbędnych formalności meldunkowych.
  6. Tater Chata zastrzega sobie prawo do pobrania na czas pobytu kaucji zwrotnej, w wysokości ceny za jeden dzień pobytu, w celu pokrycia kosztów usunięcia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta. Po bezszkodowym pobycie kaucja zostanie w całości zwrócona.
  7. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach, lub brakach zastanych w apartamencie, jak również o szkodach powstałych z winy klienta.
  8. Apartament jest dostępny od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. W celu zmiany tych terminów należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, przy czym przekazanie apartamentu we wcześniejszych, lub opuszczenie go w późniejszych godzinach może okazać się niemożliwe. W wypadku, gdy przyjazd miałby nastąpić po godzinie 22.00, prosimy o uprzedzenie o tym fakcie.
  9. Na dzień przed końcem pobytu, prosimy o powiadomienie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy, o zamierzonej godzinie wyjazdu. Przy wyjeździe należy usunąć wszelkie odpadki, umyć naczynia, itp. Po bezszkodowym pobycie i oddaniu kompletu kluczy otrzymanych na początku pobytu zostanie zwrócona kaucja.